Otázniky nad zákonom č. 363/2011 Z.z. majú aj VLD

„Otázkou je, prečo sa v novom zákone nikde nehovorí ako sa hradia vakcíny na nepovinné očkovanie. Tieto vakcíny z legislatívy úplne zmizli a nie je jasne stanovené ako distribuovať vakcíny na doteraz nepovinné očkovanie, ktoré boli zaradené v kategorizácii ako „V“Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11379-otazniky-nad-zakonom-c-3632011-zz-maju-aj-vld