Ovčie mlieko a bryndza


(Admin Zzz.sk) #1

Ovčie mlieko a bryndza môžu byť oprávnene zaradené medzi biopotraviny, keďže sa získavajú doslova ekologickým spôsobom – dojením oviec chovaných na pasienkoch v stredných a vyšších polohách, bez dopadu automobilových a iných exhalátov, umelých hnojív.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6533-ovcie-mlieko-a-bryndza