Pacienti a personál psychiatrie v Trenčíne ochoreli na gastroenteritídu

U pacientov a personálu psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne zaznamenali epidémiu gastroenteritíd nozokomiálneho charakteru. Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva od 3. do 12. októbra ochorelo 20 osôb, z toho bolo 18 pacientov a dvaja členovia personálu zo 79 exponovaných ľudíToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1420-pacienti-a-personal-psychiatrie-v-trencine-ochoreli-na-gastroenteritidu