Pacienti psychiatrického stacionára I. psychiatrickej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ ponúkajú výrobky s vianočnou tematikou

Začala sa predajná výstava výrobkov pacientov psychiatrického stacionára I. psychiatrickej kliniky v hale návštev Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, ktorá potrvá až do piatkuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9392-pacienti-psychiatrickeho-stacionara-i-psychiatrickej-kliniky-unlp-kosice-a-lf-upjs-ponukaju-vyrobky-s-vianocnou-tematikou