Pacienti sa chcú zapojiť do tvorby zdravotnej politiky štátu

Zástupcovia pacientskych organizácií tvrdia, že sa na Slovensku zhoršuje postavenie pacientov napríklad aj v dôsledku rastúcich doplatkov za lieky a chcú mať preto možnosť viac sa zapájať do tvorby zdravotnej politiky štátuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12481-pacienti-sa-chcu-zapojit-do-tvorby-zdravotnej-politiky-statu