Pacienti sú pri uzatváraní zmlúv braní ako rukojemníci

V súvislosti s uzatváraním zmlúv medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti nastal podľa ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča veľký cirkus a pacienti sú braní ako rukojemníciToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3855-pacienti-su-pri-uzatvarani-zmluv-brani-ako-rukojemnici

Podľa čoho vyberá VšZP zariadenie, s ktorým zmluvu uzatvorí a s ktorým nie ? Zatiaľ sa vedenie VšZP odpovede na túto otázku úspešne vyhýba, čo vo mne evokuje podozrenie, že podľa toho, či je riaditeľ môj kamarát alebo nie, resp. či je vlastníkom zariadenia nejaký “finančný žralok” alebo štát.

Neviem o tom, že by VšZP zisťovala o poskytovateľoch ZS nejaké informácie, na základe ktorých by posudzovala ich kvalitu.