Pacientom by mali stanoviť, ako často môžu chodiť na vyšetrenia

Pacienti by mali mať v budúcnosti stanovené, koľko napríklad preventívnych prehliadok môžu absolvovať, či koľko vyšetrení a ako často im bude môcť urobiť ich lekár.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12423-pacientom-by-mali-stanovit-ako-casto-mozu-chodit-na-vysetrenia

V čase, keď vznikli mnohé, dnes už zaniknuté, zdravotné poisťovne mal každý pacient dostávať mesačne poštou výpis zdravotných úkonov, ktoré preplatila ZP lekárom za jeho ošetrenie. Mal to byť jednoduchý čitateľný výpis, aby ho vedeli prečítať aj jednoduchí ľudia. To by bola kontrola na lekárov, ktorí si nárokujú v ZP aj za výkony, ktoré na pacientovi nepreviedli. Tak lekári bohatnú a ZP nemajú dosť finančných prostriedkov. Po ďalšie, mala by byť konečne elektronická karta. V nej by mali byť zaznamenané všetky úkony prevedené pacientovi, aby sa nestávalo, že napr. za mesiac má pacient u rôznych odborných lekárov aj niekoľko odberov krvi na tie isté výsledeky. Pomohlo by mnoho ďalších vylepšení, ale na Slovensku je to tak. V konečnom dôsledku bude trpieť pacient.