Pacientom v Pezinku spríjemňuje pobyt aj hudba

Seniori hospitalizovaní na Gerontopsychiatrickej klinike a novozriadenej Neuropsychiatrickej klinike v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku musia kvôli chorobe tráviť dlhý čas mimo domáceho prostredia. Personál nemocnice sa im preto snaží pripraviť aktivity, ktoré im pomáhajú prekonať smútok, či beznádej.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13421-pacientom-v-pezinku-sprijemnuje-pobyt-aj-hudba