Pado a Zajac podpísali memorandum o strediskách IZS a ZZS na krajských úradoch

Cieľom Memoranda o budovaní koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému (IZS) a operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na krajských úradoch je úspora prostriedkov a celkové zníženie nákladov pri budovaní IZS.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/487-pado-a-zajac-podpisali-memorandum-o-strediskach-izs-a-zzs-na-krajskych-uradoch