Páli má chodidlo


(Mgr.) #1

Začalo má páliť chodidlo, ale len na ľavej nohe… čo to môže byť. Mám 50 rokov. Nepáli má stále, ale len sem-tam.