Paliatívna medicína

Paliatívna starostlivosť predstavuje osobitný druh zdravotnej starostlivosti, ktorá sa poskytuje vo forme ambulantnej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti chorému s chronickou, nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10111-paliativna-medicina