Parazity okolo nás

Organizmy žijúce parazitickým spôsobom života patria do živočíšnej ríše. Cudzopasník alebo parazit je taký organizmus, ktorý žije celý svoj život alebo aspoň časť svojho života na tele, prípadne vo vnútri tela iného organizmu – hostiteľa, z ktorého čerpá dôležité živiny pre svoj organizmus a zároveň ho rôznym spôsobom poškodzuje.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10558-parazity-okolo-nas