Parlament schválil zákon o verejnom zdravotníctve

Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri ochrane verejného zdravia definuje zákon o verejnom zdravotníctve, ktorý dnes schválil parlament. Zákon zavádza nové pojmy ako verejné zdravotníctvo, verejné zdravie, determinanty zdravia, podpora zdravia, prevencia, hodnotenie dopadov na zdravie, epidemiologický dohľad, ďalejToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/90-parlament-schvalil-zakon-o-verejnom-zdravotnictve