Penta si je istá, že arbitráž rozhodne o ich nároku na náhradu škody


(Admin Zzz.sk) #1

Finančná skupina Penta, ktorá je prostredníctvom holandskej spoločnosti HICEE stopercentným vlastníkom zdravotnej poisťovne Dôvera, je presvedčená o tom, že uspeje v prvej fáze medzinárodného rozhodcovského konania. Teda že sa rozhodne o ich nároku na náhradu škody v súvislosti s novelou zákona o zdravotných poisťovniachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3607-penta-si-je-ista-ze-arbitraz-rozhodne-o-ich-naroku-na-nahradu-skody

(Doctor) #2

Pán Haščák alebo jeho poradcovia asi nevedia o čom je privatizácia zdravotného poistenia?
Z mojej analýzy trendov vývoja zdravotného poistenia vo svete nevyplýva, že teraz (obdobie 2008 - 2012) sú spoločenstvá (štáty, politické strany)náchylné k prieniku súkromného kapitálu do verejného zdravotného poistenia. Ani Česko, ani Maďarsko, ani Holandsko (o iných neviem) ešte nie sú za vodou. Veľkou chybou reformátorov zdravotného systéme bolo (na Slovensku) a je teraz, že nepresvedčili občanov o obsahu reformi. Nepovedali im dôvežitú pravdu, že 1.sú vyčerpané spoločenské zdroje výkonnosti ekonomiky na zdravotnú starostlivosť, že 2.právnické a fyzické osoby sa budú musieť podieľať na príspevkoch do zdravotníctva aspoň 30% nákladov, že 3.v čom sú výhody a nevýhody reformy financovania zdravotníctva.
Doctor