Peritoneálna dialýza

Je to metóda, pri ktorej sa využíva pobrušnica – peritoneum ako membrána, cez ktorú sa čistí krv. Pri peritoneálnej dialýze sa do brušnej dutiny napúšťa cez katéter, ktorý je pevne fixovaný v brušnej stene, sterilný dialyzačný roztok.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4485-peritonealna-dialyza