Plán zavádzania kvality a ISO 9001

Termín poslednej možnosti predložiť Plán zavádzania kvality (PZK), alebo systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 (SMK) je do dňa 1.4.2008Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3681-plan-zavadzania-kvality-a-iso-9001