Platiteľmi zdravotných odvodov sú aj autori

Za samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa pre účely zdravotného poistenia od začiatku roka, v dôsledku novely zákona o zdravotnom poistení, považujú aj autori vykonávajúci umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť, ak majú daňové identifikačné číslo (DIČ)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9736-platitelmi-zdravotnych-odvodov-su-aj-autori