Plnenie opatrení proti vtáčej chrípke je v Košickom kraji zatiaľ bezproblémové

Ako bezproblémové hodnotí doterajšie plnenie preventívnych opatrení proti vtáčej chrípke Krajská veterinárna a potravinová správa v KošiciachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/170-plnenie-opatreni-proti-vtacej-chripke-je-v-kosickom-kraji-zatial-bezproblemove