Pľúcna artériovová hypertenzia

Pľúcna artériová hypertenzia je v populácii zriedkavá a mnoho lekárov sa s ňou počas svojej odbornej praxe preto podľa jeho slov nestretne.Je to choroba, ktorej presnú príčinu nepoznáme. Súhrou vrodenej dispozície a pôsobenia vonkajších činiteľov nastáva postupné zužovanie drobných pľúcnych tepien a zmnoženie buniek v ich steneToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11976-plucna-arteriovova-hypertenzia