PMÚ: Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto udelil pokutu pokutu 20.000 Sk

Pokutu vo výške 20.000 Sk uložil Odbor dohôd obmedzujúcich súťaž Protimonopolného úradu (PMÚ) SR Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za porušenie paragrafu 39 zákona o ochrane hospodárskej súťažeToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3406-pmu-mestskej-casti-bratislava-nove-mesto-udelil-pokutu-pokutu-20000-sk