Počas slnečných dní peľu v ovzduší pribudlo

Chladné počasie v uplynulom týždni spôsobilo, že na celom území Slovenska sa výrazne znížila hladina peľu v ovzduší. Počas posledných slnečných dní sa však situácia zmenila a hladiny denných koncentrácií peľu v ovzduší sa pomerne výrazne zvýšiliToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8927-pocas-slnecnych-dni-pelu-v-ovzdusi-pribudlo