Počas Svetového dňa darcov krvi SČK zameria aktivity na získavanie prvodarcov


(Admin Zzz.sk) #1

Počas Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadá na 14. júna, Slovenský Červený kríž zameria svoje aktivity na získavanie prvodarcov. Toho roku sa svetový deň bude niesť pod heslom Urob krok k dospelosti. Daruj krv.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/863-pocas-svetoveho-dna-darcov-krvi-sck-zameria-aktivity-na-ziskavanie-prvodarcov