Počet liečených drogovo závislých v minulom roku opäť stúpol

Na prvých priečkach najčastejšie užívaných drog sa drží pervitín a heroín. Pervitín v minulom roku užívalo celkovo 759 hlásených drogovo závislých (z toho 614 mužov a 145 žien), heroín získaný na ulici užívalo 362 mužov a 100 žien. Najčastejším spôsobom užívania drogy je naďalej injekčná forma (817 prípadov), fajčením (589) a šnupaním (505 prípadov)



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12529-pocet-liecenych-drogovo-zavislych-v-minulom-roku-opat-stupol