Počet liekov bez doplatku sa od 1. júla 2011 zvýšil

Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia k 1. júlu 2011 obsahuje 5.442 liekov, pričom celkový počet týchto liekov v porovnaní s predchádzajúcou kategorizáciou stúpol o 0,6 percentToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10564-pocet-liekov-bez-doplatku-sa-od-1-jula-2011-zvysil