Počet rotavírusových ochorení na Slovensku trvale stúpa

Rotavírusové nákazy na Slovensku majú trvalo vzostupný trend. Kým v roku 2001 odborníci zaznamenali len 35 prípadov ochorení a chorobnosť predstavovala 0,65 na 100.000 obyvateľov, v roku 2005 – po výraznom zlepšení diagnostických podmienok, to bolo už 255 prípadov, čo predstavovalo chorobnosť 4,7 na 100.000 obyvateľovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10978-pocet-rotavirusovych-ochoreni-na-slovensku-trvale-stupa