Počet úmrtí Slovákov na zhubné nádory dlhodobo narastá

Na Slovensku, podobne ako vo väčšine vyspelých krajín sveta, dochádza v dlhodobom kontexte k postupnému nárastu počtu úmrtí na zhubné nádory. “Kým v roku 1920 zomrelo na Slovensku na zhubné nádory asi 1,5 percenta mužov a 1,8 percenta žien, v roku 2003 predstavovala mortalita na zhubné nádory 24,5 percenta zo všetkých úmrtí u mužov a 19,4 percenta u žien,”Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4239-pocet-umrti-slovakov-na-zhubne-nadory-dlhodobo-narasta