Počet výkonov jednodňovej chirurgie sa v poslednom čase výrazne nezmenil

Na Slovensku je v súčasnosti približne 60 pracovísk, ktoré vykonávajú jednodňovú chirurgiu. Pritom iba v hlavnom meste je asi desiatka z nich. Podľa predsedníčky Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie (SAJCH) Evy Vidovej je však záujem o ňu zo strany slovenských pacientov ešte stále malýToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3981-pocet-vykonov-jednodnovej-chirurgie-sa-v-poslednom-case-vyrazne-nezmenil