Podľa dekana Lekárskej fakulty UPJŠ je ohrozené medicínske vzdelanie

Spolupráca medzi UNLP a LF UPJŠ je založená na dohode o zriadení výučbových základní, dohode o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov a na zmluve o spolupráci pri realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov klinických pracovísk a ústavov LF UPJŠ a UNLPToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12438-podla-dekana-lekarskej-fakulty-upjs-je-ohrozene-medicinske-vzdelanie