Podľa lekárov je transformácia nemocníc zbavovaním sa zodpovednosti


(Admin Zzz.sk) #1

Transformácia štátnych zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti je podľa Lekárskeho odborového združenia (LOZ) iba zbavovaním sa zodpovednosti vlády za poskytovanie zdravotnej starostlivostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9733-podla-lekarov-je-transformacia-nemocnic-zbavovanim-sa-zodpovednosti