Podľa lekárov je transformácia nemocníc zbavovaním sa zodpovednosti

Transformácia štátnych zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti je podľa Lekárskeho odborového združenia (LOZ) iba zbavovaním sa zodpovednosti vlády za poskytovanie zdravotnej starostlivostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9733-podla-lekarov-je-transformacia-nemocnic-zbavovanim-sa-zodpovednosti