Podľa sestier niektoré nemocnice personálne normatívy nenapĺňajú

Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) niektoré menšie nemocnice nedodržiavajú personálne normatívy. Tie od začiatku júla tohto roka zaviedol do praxe Výnos Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, ktorý je v platnosti od novembra 2008Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6689-podla-sestier-niektore-nemocnice-personalne-normativy-nenaplnaju