Podľa SZP rating Health Policy Institute neodráža realitu

Rozdiely medzi súkromnými a štátnymi zdravotnými poisťovňami (ZP) nie sú také, ako to prezentuje rating Health Policy Institute (HPI). Vyplýva to zo stanoviska Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP). Podľa ratingu HPI je na slovenskom trhu jednotkou ZP UnionToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3168-podla-szp-rating-health-policy-institute-neodraza-realitu