Podmienky na zaistenie ochrany zdravia pred azbestom má dnes pijaté nariadenie

Požiadavky na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu z azbestu stanovuje nariadenie, ktoré vláda dnes schválila.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/519-podmienky-na-zaistenie-ochrany-zdravia-pred-azbestom-ma-dnes-pijate-nariadenie