Pododdelenie klinickej imunológie Oddelenia laboratórnej medicíny Univerzitnej nemoocnice L. Pasteura Košice získalo nové priestory


(Admin Zzz.sk) #1
  1. marca 2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nových priestorov pododdelenia klinickej imunológie Oddelenia laboratórnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, ktoré sa presťahovalo z budovy patriacej Detskej fakultnej nemocnici na 1. poschodie v blízkosti spojovacej chodby lôžkového monobloku s budovou polikliniky


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11910-pododdelenie-klinickej-imunologie-oddelenia-laboratornej-mediciny-univerzitnej-nemoocnice-l-pasteura-kosice-ziskalo-nove-priestory