Pododdelenie klinickej imunológie Oddelenia laboratórnej medicíny Univerzitnej nemoocnice L. Pasteura Košice získalo nové priestory

  1. marca 2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nových priestorov pododdelenia klinickej imunológie Oddelenia laboratórnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, ktoré sa presťahovalo z budovy patriacej Detskej fakultnej nemocnici na 1. poschodie v blízkosti spojovacej chodby lôžkového monobloku s budovou polikliniky


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11910-pododdelenie-klinickej-imunologie-oddelenia-laboratornej-mediciny-univerzitnej-nemoocnice-l-pasteura-kosice-ziskalo-nove-priestory