Podpora opatrovateľskej služby a odvody

Od 1.1.2013 sa dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce „zodvodnili“ čo znamená, že za každého opatrovateľa či opatrovateľku sa odvádza navyše 48,6 % zo mzdy do štátnej pokladnice.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13476-podpora-opatrovatelskej-sluzby-a-odvody