Podrobnosti výkonu LSPP upraví MZ SR a Asociácia súkromných lekárov

Usmernenie o podrobnostiach výkonu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) pripraví v blízkej dobe ministerstvo zdravotníctva po konzultácii s Asociáciou súkromných lekárov (ASL).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2867-podrobnosti-vykonu-lspp-upravi-mz-sr-a-asociacia-sukromnych-lekarov

Ak chceme riešiť problem LSPP najprv si musíme položiť otázku či ju chceme, či je potrebná, resp nevyhnutná.
Argumenty za zachovanie LSPP
-lekárska pohotovosť existuje v rôzných formách vo všetkých okolitých štátoch/ to ešte nieje dôvod/
- niet peňazí ktorými by sme vedeli vyvážiť životy či ľudské zdravie
- choroba si nevyberá či je riadná pracovná doba alebo už nieje
- k vážnemu poškodeniu zdravia či ohrozeniu života stačí mnohokrát veľmi málo
- ak samotná iniciátorka petície hovorí, že počet pacientov na LSPP je vysoký už to je veľavravné
Mohli by sme vymenovať celý rad ďalších argumentov, ktoré sú za nevyhnutnosť zachovania
lekárskej pohotovosti.
Je celospoločenská objednávka po LSPP? Odpoveď: určite áno.
Ak teda je lekárska pohotovosť potrebná
potom hľadajme formu v akej by mala fungovať. Počul som rôzne názory, ktoré odozneli skôr z úst uradníkov.
1.Vytvorenie koocentier na ktoré by pacienti volali a tie by im radili/ je to len ďalší medzičlánok/ tiež ho treba zaplatiť a nevie dotiahnuť problem do konca. Na jeho konci musí byť lekár ktorý rieši nevyhnutné stavy. Pacient sa môže rovnako poradiť na existujucej LSPP a tam ho naviac vedia aj riešiť.
2. Využiť ústavnu pohotovosť – kto by vybavil pacienta v terene? Lekár nemôže opustiť oddelenie. To by si vyžadovalo prítomnosť ďalšieho lekára na oddelení ktorého treba zaplatiť ako lekára na LSPP . Teraz na každom oddelení dvaja lekári ? na výjazd by išiel kto chirug, internista, infektolog … chaos . Lekári na ÚPS by boli inak zaplatení?
3. RZP vedia v terene vyšetriť 50-100 pacientov? Vyškolená sestra = atestovaný lekár?
Má kompetencie lekára? Nedehonestujme lekára, lebo čochvíľa nebude na Slovensku prakticka!
Ani jedno riešenie nieje lepšie, všetky sú horšie.
Najvhodnejším sa javí zachovanie súčasnej formy LSPP s odstránením jej nedostatkov, z ktorých najzávažnejším sa javí

-nedostatočné financovanie LSPP

Nieje potrebné dlho diskutovať, problém je riešiteľný za 5 min. Umožniť lekárovi právo
na hodinovú mzdu , akú si účtuje servisný technik v autoservise, či technik stomat. kresla
500Sk/hod
-MZ SR by sa malo zaoberaťmožnosťami zlepšenia financovania LSPP a navrhnúťvláde SR novelizáciu Nariadenia vlády č.226/2004 Z.z, ktorá by zvýšila hornú hranicu paušálu a cenu bodu pre výkony LSPP, a poskytla tak priestor zdravotným poisťovniam pre zlepšenie financovania LSPP a následne odmeňovania poskytovateľov vykonávajúcich
Treba siahnuť na zisk poisťovniam nie na práva PZS.