Podujatie Národný zdravotný portál (NZP) a jeho postavenie v národnom programe eHealth

Tvorbe a obsahu Národného zdravotného portálu sa venoval odborný seminár, ktorý organizovalo občianske združenie ProRec centrum Slovensko, v piatok 19. februára 2010.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7730-podujatie-narodny-zdravotny-portal-nzp-a-jeho-postavenie-v-narodnom-programe-ehealth