Pohotovosť v Trnave je od dnes v réžii lekárskeho združenia

Prevádzkovateľmi trnavskej pohotovosti sú od dnes sami trnavskí lekári. Ich novozaložená nezisková organizácia (n.o) nahradila Fakultnú nemocnicu (FN), ktorá sa po viac ako roku rozhodla ukončiť licenciu poskytovateľa lekárskej služby prvej pomociToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10547-pohotovost-v-trnave-je-od-dnes-v-rezii-lekarskeho-zdruzenia