Pohotovosti (LSPP) by od apríla 2012 mali fungovať iba do 22.00 h.

V dňoch pracovného pokoja by mali ambulantné pohotovosti fungovať od 07.00 do 22.00 h. Zmeny vo fungovaní Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) navrhlo ministerstvo zdravotníctva podľa ktorého bolo nepretržité fungovanie LSPP neefektívne. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti tiež počíta so zmenou názvu tejto služby, a to na ambulantnú pohotovostnú službuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10963-pohotovosti-lspp-by-od-aprila-2012-mali-fungovat-iba-do-2200-h