Poistenci by do štyroch rokov mali dostať preukazy s čipom

Elektronizácia zdravotníctva sa má posunúť ďalej, ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme. Ten vytvára základný legislatívny rámec pre informatizáciu. Ako vyplýva z materiálu, poistenci by od zdravotných poisťovní mali do konca roku 2015 dostať preukaz s elektronickým čipom. To má umožniť elektronickú identifikáciu občana.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13429-poistenci-by-do-styroch-rokov-mali-dostat-preukazy-s-cipom