Poisťovne Apollo a Sideria neposkytli včas informácie ÚDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal správne konania voči zdravotným poisťovniam Apollo zdravotná poisťovňa, a.s., a Sideria, zdravotná poisťovňa, a. s.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1039-poistovne-apollo-a-sideria-neposkytli-vcas-informacie-udzs