Poisťovne budú čoskoro hradiť aj zdravotnícke služby uskutočnené v zahraničí

Nová smernica o liberalizovaní zdravotníckych služieb dnes našla podporu aj v Rade Európskej únie. Podľa nej by bola zdravotnícka starostlivosť aj v inej členskej krajine hradená poisťovňou z členskej krajiny, odkiaľ pacient pochádza, ale len v domácej výške tohto výkonuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9795-poistovne-budu-coskoro-hradit-aj-zdravotnicke-sluzby-uskutocnene-v-zahranici

Je to dobrá správa. Ale treba aj opačne rozmýšlať, poskytovať a publikovať poskatovanie zdravotnických služieb v SR, za podstane nižších financií, ako je to v tzv. starých krajinách EU, na porovnatelných odborných úrovniach ako je to inde v EU. Inou kapitolou je ochorenie, napríklad Koma vigile / bdelá kóma / aké pracovisko zatiaľ, žiaľ nie je v SR, ale ani v ČR a najbližšie je v Rakúsku. Tu treba podotknúť, že super pochvala patrí Zdravotnej poisťovni Dovera, ktorá i opakovane hradila takúto potrebu. MUDr. Karol Galla, všeobecný lekár