Poisťovne žiadali vlani cez ÚDZS o doplatenie miliónov eur na poistnom

Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý vydáva platobné výmery o pohľadávkach poistencov voči zdravotným poisťovniam, rozhodol vlani v prvostupňovom správnom konaní o zaplatení neodvedeného poistného alebo preddavkov vo výške takmer 51,9 milióna eurToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7959-poistovne-ziadali-vlani-cez-udzs-o-doplatenie-milionov-eur-na-poistnom