Pokroky unikátneho slovenského výskumu apokrinných a holokrinných mechanizmov

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského (PriF UK) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a partnermi má za sebou implementačné obdobie výskumného projektu pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými a holokrinnými mechanizmami spolufinancovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHPToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10165-pokroky-unikatneho-slovenskeho-vyskumu-apokrinnych-a-holokrinnych-mechanizmov