Pokuta do pol milióna korún hrozí dvom súkromným všeobecným lekárom z Bratislavy

Pokuta až do pol milióna korún hrozí dvom súkromným všeobecným lekárom z Bratislavy. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v marci odhalil, že vyberali poplatky od pacientov bez uzatvorenia zmluvy so zdravotnou poisťovňou.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/605-pokuta-do-pol-miliona-korun-hrozi-dvom-sukromnym-vseobecnym-lekarom-z-bratislavy