Pokutu dostanú poistenci, ktorí nevykonajú ročné zúčtovanie do 30. júna


(Admin Zzz.sk) #1

Ak klienti zdravotných poisťovní nevykonajú ročné zúčtovanie v termíne, teda do 30. júna, bude ich pokutovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Poistenec môže dostať pokutu do päť tisíc korún, platiteľ do sto tisíc korún a zdravotná poisťovňa až do výšky päť miliónov korún.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2509-pokutu-dostanu-poistenci-ktori-nevykonaju-rocne-zuctovanie-do-30-juna