Polemiky o novele zákona o zdravotných poisťovniach sú podľa MZ zbytočné

Jedinou autoritou, ktorá môže zodpovedne posúdiť opodstatnenosť návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania, je podľa rezortu zdravotníctva Ústavný súd SRToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2784-polemiky-o-novele-zakona-o-zdravotnych-poistovniach-su-podla-mz-zbytocne