Polikliniky a zdravotné strediská sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo 26. apríla výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre polikliniky a zdravotné strediská, kde je päť a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10147-polikliniky-a-zdravotne-strediska-sa-mozu-uchadzat-o-podporu-z-eurofondov