Polovica ľudí si myslí, že nesprávne užívanie antibiotík nemá následky


(Admin Zzz.sk) #1

Polovica opýtaných sa mylne domnieva, že nedodržiavanie pokynov pri liečbe antibiotikami a užívanie starších odložených balení nemá v budúcnosti negatívne následky.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/510-polovica-ludi-si-mysli-ze-nespravne-uzivanie-antibiotik-nema-nasledky