Pomôcť zlepšiť zdravotný stav Rómov by mali terénni zdravotní asistenti pri RÚVZ

Na zlepšenie zdravotného stavu a zvýšenie zodpovednosti za svoje zdravie u znevýhodnených komunít sa zameriava návrh, ktorý dnes počas okrúhleho stola prezentovala vedúca odboru podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva SR Katarína Hulanská



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1440-pomoct-zlepsit-zdravotny-stav-romov-by-mali-terenni-zdravotni-asistenti-pri-ruvz