Poplatkový chaos pokračuje

Od začiatku júla nemôžu lekári vyberať od pacientov poplatky za prednostné ošetrenie. Tieto si však poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nahrádzajú navýšením iných poplatkov či priamo novými druhmi poplatkov, ktorým tento zákon obchádzajú. Bratislavský samosprávny kraj na tento problém upozorňuje dlhodobo. Pacient sa tak stáva rukojemníkom deravého zákona.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13893-poplatkovy-chaos-pokracuje